Εξοπλισμός Εκδηλώσεων

Εξοπλισμός Εκδηλώσεων
Όπως γνωρίζουν όλοι οι διοργανωτές, οι καλές εκδηλώσεις απαιτούν πολλά κομμάτια για να ταιριάζουν μαζί. Μερικά από αυτά τα κομμάτια είναι απολύτως απαραίτητα για να ξεκινήσει η εκδήλωση. Μπορούμε να σας παρέχουμε:
 
  • Τραπέζια και Καρέκλες
  • Σκηνές και Κουβούκλια
  • Επιγραφές και Πανό
  • Κολωνάκια Οριοθέτησης
  • Πλαίσια Σκηνικού