Κώδικας Ηθικής

Κώδικας Ηθικής
 
  • Αντιταχθείτε στη σκόπιμη έκθεση στο κοινό, όσο αφορά οποιαδήποτε αρχή της τέχνης της μαγείας και κυρίως τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε μαγικά τεχνάσματα, εφέ και οφθαλμαπάτες.
  • Δείξτε ηθική συμπεριφορά κατά την παρουσίαση ενός μαγικού δρώμενου, όπως τη μη παρεμβολή ή ενόχληση, είτε μέσω προσωπικής παρέμβασης, είτε από τη συμμετοχή και ενίσχυση άλλου ατόμου. Γενικότερα, αντιμετωπίστε με ευγένεια και σεβασμό έναν καλλιτέχνη μάγο.
  • Αναγνωρίστε και σεβαστείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν δημιουργούς, εφευρέτες, συγγραφείς και γενικότερα ιδιοκτήτες μαγικών όρων & εννοιών, παρουσιάσεων, εφέ και κειμένων, καθώς και των δικαιωμάτων τους να έχουν αποκλειστική χρήση και δικαίωμα εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας τους.
  • Αποθαρρύνετε ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις σε διαφημίσεις μαγικών εφέ και προϊόντων ή δράσεων που σχετίζονται με τις μαγικές τέχνες.
  • Αποθαρρύνετε διαφημιστικές δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε μαγικό προϊόν (εφέ, συσκευή, βιβλίο) άλλου υλικού, για το οποίο ο διαφημιζόμενος δεν έχει εμπορικά δικαιώματα.
  • Ευαισθητοποιηθείτε και προωθείστε την ανθρωπιστική μεταχείριση και φροντίδα των ζώων που χρησιμοποιούνται σε μαγικές παραστάσεις.
  • O οργανισμός αναμένει από τα μέλη του να τηρούν τις προαναφερθείσες ηθικές αρχές και να εκπαιδεύσουν τα μη μέλη σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης με αυτές τις ηθικές αρχές.