Ασφάλεια Για Παιδιά

Ασφάλεια για Παιδιά
Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διαφορετικές ανάγκες για ασφαλή διάβαση και η παράσταση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει πώς, πού και πότε να διασχίζουν το δρόμο. Η παράσταση περιλαμβάνει μαγεία, κίνηση και μια πιο διασκεδαστική προσέγγιση.

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι στατιστικά πιο πιθανό να τραυματιστούν σε δρόμους. Ένας παράγοντας είναι ότι πιθανότατα διασχίζουν μόνοι τους. Έτσι, η παράσταση είναι μια πιο εξελιγμένη παρουσίαση όπου ενισχύουμε ότι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους ασφάλεια σε αυτήν την ηλικία.