Κάλυψη Από Τα Μμε

Κάλυψη από τα ΜΜΕ
Έχουμε κάνει πολλές εμφανίσεις στην ελληνική τηλεόραση και έχουν δημοσιευτεί πολλά άλλα (διεθνή) εθνικά άρθρα σχετικά με το IBM Hellenic Ring με τα χρόνια.